Playoffs - Junior Girls Basketball

Quarter Final Score Key Stats
Thursday, November 2 Time: TBA
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: TBA
QF
Thursday, November 2 Time: TBA
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: TBA
QF
Thursday, November 2 Time: TBA
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: TBA
QF
Thursday, November 2 Time: TBA
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: TBA
QF
Thursday, November 2 Time: TBA
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: TBA
QF
Thursday, November 2 Time: TBA
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: TBA
QF
Thursday, November 2 Time: TBA
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: TBA
QF
Thursday, November 2 Time: TBA
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: TBA
QF
Semi Final Score Key Stats
Tuesday, November 7 Time: TBA
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: TBA
Semi
Tuesday, November 7 Time: TBA
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: TBA
Semi
Thursday, November 9 Time: TBA
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: TBA
Semi
Thursday, November 9 Time: TBA
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: TBA
Semi
Playoff Final Score Key Stats
Thursday, November 9 at 05:00 PM
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: Waterdown DHS
Championship
Thursday, November 16 Time: TBA
Visitor: TBA  
Home: TBA  
Location: TBA
Championship